Česká republika

  Zájezdy na míru  >  Evropa  >  Česká republika

Františkovy Lázně jsou městem, kde si tradice podávají ruku se současností.

 

Základní charakteristika

Léčivé účinky zdejších pramenů jsou známy od 15. století. Vodu z pramenů používali nejen místní obyvatelé, nýbrž byla prodávána i po celém Německu. V roce 1700 prodej františkolázeňské vody v Německu převýšil objem vody pocházející ze všech německých lázní. Město bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I. Po Františkovi I. nese město svoje jméno. Za zakladatele lázeňského provozu jako prvních slatinných lázní na světě je považován lékař Bernhard Adler (1753–1810), rodák z Chebu.

 

Zajímavosti

Ve Františkových Lázních se aktivně využívá 23 léčivých pramenů. Některé prameny jsou umístěny přírodně v lázeňském parku, některé prameny jsou vyvedené v kašnách umístěných ve stavebních objektech poblíž kolonády. Myslím, že většina léčebných pramenů vzniká ve velkých hloubkách. Františkolázeňské prameny však většinou vznikají v rašelinovém základu v mělkých jímkách v hloubce 3-4m. Jiná voda se odebírá z vrtů hlubokých od 20 do 70m, které odvádějí vodu ze spodního jílovito-písčitého souvrství, které je pod vrstvou uhlí. Jedině vrt Glauber IV je hluboký 92m. Teplota vody je mezi 8-13°C. Kvůli zachování pramenů se dlouho jednalo o stanovení potřebného ochranného pásma, kde se smí uhlí těžit. Nejdřív rozsah ochranných pásem blokovalo ministerstvo paliv, protože se někde stanovil zákaz těžby. Novou úpravu ochrany zase blokovalo ministerstvo zdravotnictví, protože se v ochranných pásmech smělo těžit. Teprve když se začalo ustupovat od uhlí, prosadil se v roce 1992 zákaz těžby ve všech pásmech ochrany.

 

Appia travel © 2017 - 2024 Všechna práva vyhrazena
Vytvořil: Reklalink s.r.o.